Giải thưởng & chứng nhận của dino

Quán quân Edutech – Techfest

Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp của Bộ KHCN năm 2021 Trải qua 3 vòng thi và lọt qua hơn 73 dự án khởi nghiệp đến từ 22 trường đại học trong nước, Ứng dụng Dino xuất sắc trở thành chủ nhân của quán quân vô địch cuộc thi EDTECH VIETNAM 2021

 

Chứng nhận thực nghiệm trường mầm non Hoa Hồng

Hoàn thành thành công quá trình thực nghiệm sản phẩm ứng dụng DINO Đi Học, đạt chuẩn chương tình giáo dục mầm non và định hướng theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hiện nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chứng nhận thực nghiệm trường mầm non Hoa Thủy Tiên

Hoàn thành thành công quá trình thực nghiệm sản phẩm ứng dụng DINO Đi Học, đạt chuẩn chương tình giáo dục mầm non và định hướng theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hiện nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành