CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Việc thu thập dữ liệu trên Dino Đi học bao gồm: họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ. Đây là các thông tin mà Dino Đi học cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi muốn sử dụng dịch vụ và để Dino Đi học liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin khi cung cấp cho Dino Đi học (họ và tên, email, số điện thoại và địa chỉ của mình). Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Dino Đi học về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Khi khách hàng đăng ký khóa học, khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ Dino Đi học.
Phạm vi sử dụng thông tin
Dino Đi học sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại miễn phí về dịch vụ liên quan tới chương trình học Tiếng Anh cho trẻ em;
Giải đáp thắc mắc khách hàng
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Dino Đi học
Thực hiện các bản khảo sát khách hàng;
Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các khóa học;
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Dino Đi học.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Dino Đi học có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Dino Đi học nhận được yêu cầu hủy bỏ, xóa. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Dino Đi học.
Dino Đi học sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của Dino Đi học.
Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Khách hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ, xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu ban quản trị Dino Đi học thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Dino Đi học. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Dino Đi học sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và thông báo cho khách hàng cách bảo mật lại thông tin.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng trên Dino Đi học được Dino Đi học cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Dino Đi học. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng hoặc có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, xét xử…
Nếu Dino Đi học tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách
hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của Dino Đi học về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của khách hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Dino Đi học sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Dino Đi học.
Ban quản lý Dino Đi học yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan gồm: Họ và tên, địa chỉ, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Dino Đi học không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
BAN QUẢN TRỊ

Privacy Policy
Welcome to Dino Đi học! Our app is just for parents/adults, and our apps are designed for the whole family, including young children with parent supervision. We value the privacy of all of our users and we know you care about your privacy and the privacy of your children. This document explains the information we collect from users and how and when we disclose or use it.
1. INFORMATION WE COLLECT
Users are not required to create an account to use our service and we do NOT collect or use user information as follows:
● Other than in the places and for the purposes explicitly disclosed in this Policy, we do not knowingly collect Personally Identifiable Information directly from users.
● We do not collect, use or share Personally Identifiable Information other than as described in our privacy policy.
● In no event shall we share or sell any Personally Identifiable Information for advertising or marketing purposes.
In providing our Services, we and our service providers may collect the following information from you:
● Information collected when subscribing: In the subscription purchase process of any of our subscription types, we may ask for your personally identifiable information such as your name, billing and credit card information. This information is used to complete the purchase transaction.
● Information collected automatically: We automatically receive and record information on our server logs from a user’s browser, including the user’s browser type, IP address, access time and referring App addresses. This information is used for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the Dino Đi học App.
● Data in our Logs: When you use Dino Đi học or go to a webpage or use an app that has Dino Đi học features (like our “Share” button), our system automatically records that information (“data in our logs”) including information that your internet browser sends whenever you search an App or your mobile application sends when you’re using it going to and from different applications. The data in our logs may also include your IP address, the address of the most recent web pages you’ve visited that had Dino Đi học features, browser type and settings, the date and time of your request, how you used Dino Đi học, and cookie data.
Dino Đi học encourages you to review the privacy statements of the Dino Đi học App. We are not responsible for the privacy statements of other content on Apps outside of the Dino Đi học App.
2. HOW WE USE INFORMATION
Dino Đi học collects and uses these types of information in the following ways:
● To provide you with our services and any features or services you might request (e.g., monthly subscription)
● To send you updates about Dino Đi học (including any updated on product features or policies)
● To communicate with you about purchases
● To investigate and prevent activities that may violate our policies or be illegal
● For gathering anonymous aggregate information from all our users to improve the products and services offered through Dino Đi học.
3. HOW WE SHARE INFORMATION
Dino Đi học does not sell, rent, lease our customer lists to third parties.
Users are not required to create an account to use our service and we do NOT collect or use Personally Identifiable Information directly from users.
Your information may be disclosed:
● As we believe to be necessary or appropriate: (a) under applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public and government authorities, including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.
Dino Đi học will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conformed to the edicts of the law or comply with legal process served on Dino Đi học or the App; (b) protect and defend the rights or property of Dino Đi học; and (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of Dino Đi học, or the public.
4. TRANSPARENCY AND CONTROLS
We understand and respect your privacy concerns at Dino Đi học. Accordingly, we provide you with the ability to make certain choices related to our collection, use, and sharing of your information. These choices may include:
● You may make choices regarding subscriptions, updates, and product alerts;
● You may tell us if you want to receive offers and promotions from us and/or third parties.
5. CHILDREN’S PRIVACY
Dino Đi học does not knowingly collect Personally Identifiable Information from children under the age of thirteen. Any child under the age of thirteen must ask parents or guardian for permission to use this App. All full names, and credit card billing information must be from a parent or guardian. We encourage parents to take an active role in their children’s activities and interests on their devices.
6. THIRD PARTY SERVICES
This Privacy Policy does not address, and we are not responsible for, the privacy, information or other practices of any third parties, including any third party operating any site or service to which the Services link. The inclusion of a link on the Services does not imply endorsement of the linked site or service by us or by our affiliates. Although Dino Đi học is a safe place for kids, a child may leave Dino Đi học using the iOS or Android device Home button. Should your child leave Dino Đi học for another application or browser, this Privacy Policy no longer applies. We have no control over how other applications or sites collect, distribute or otherwise use your personal information or how they safeguard and secure your personal information.
7. MOBILE APPS
Please note that the use of any of Dino Đi học’s applications is also governed by the privacy policy of the operators of the application distribution platforms (such as Apple®, Google®, Microsoft®, etc.), and our policy only applies to our practices.
8. CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY
The Privacy Policy may be changed or updated at any time as we add new or different features, or as the law changes; furthermore, the changes are effective upon posting unless otherwise noted. Therefore, Dino Đi học encourages you to periodically review this Privacy Policy to be informed of how Dino Đi học is protecting your information.
9. CONTACT US
Dino Đi học welcomes your questions or comments regarding this Privacy Policy. If you believe that Dino Đi học has not adhered to this document, please contact Dino Đi học at: contact@dinodihoc.com